Miljø og Samfunnsansvar

Urban er en del av det norske kleskonsernet Varner.

Varner er bevisst sitt samfunnsansvar. Konsernets mål er å kombinere sunn forretningsdrift med etisk atferd. Selskapet arbeider derfor aktivt med spørsmål vedrørende etikk, miljø og sosialt ansvar, både internt og eksternt.

Varner etiske retningslinjer er felles for alle kjedene. Disse er utviklet i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH), og er basert på internasjonale konvensjoner. Retningslinjene stiller krav til konsernet og til leverandørene ved å fokusere på respekt for lover og regler, ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid, rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger, samt forsvarlige lønns- og arbeidsforhold.

BETTER COTTON INITIATIV
Bomull med merkingen Better Cotton Initiative (BCI) er akkurat som det står: bedre. På alle måter. For miljøet, for de som produserer og høster bomullen og også for deg. På hvilken måte? Når bomull produseres under Better Cotton Initiative, lærer man arbeiderne å dyrke på en mer effektiv måte. Man bruker blant annet mindre vann og færre kjemikalier i dyrkingsprosessen, noe som i igjen gir en bedre avling. Les mer om Better Cotton Initiativ her.

Hvis du vil ha mer informasjon on hvordan Varner arbeider med spørsmål om etisk handel, kan du lese mer på Varner sine nettsider eller sende en e-post til csr@varner.no